Triple Blond Cornelius. Po trzykroć zaskoczenie

Triple Blond Cornelius. Po trzykroć zaskoczenie

Mieliśmy już małe rendez vous, z poznańską Bździągwą. Czas pójść o krok dalej, i zabawić…